Znak města Traplice
Dnes je čtvrtek 16.08.2018 svátek má Jáchym. Mapa webu

Aktuality

Obecní úřad Jalubí žádá občany, kteří dosud neuhradili poplatek za provoz hřbitova ve výši 130,-- Kč, aby tak učinili do konce srpna v kanceláři OÚ…

více informací

Oznamujeme občanům, že v úterý 14. srpna  se budou na Obecním úřadě v Traplicích vybírat poplatky za provoz hřbitova v době od 13.30 do 16.00 hodin.

více informací

MUDr. Volková oznamuje, že od 27. července do 13. srpna se nebude ordinovat. Nutné případy ošetří v Uherském Hradišti vedle Kauflandu.

více informací
Zdravotní karty Obrázek novinky 17.07.2018

Vážení spoluobčané,v souvislosti s ukončení činnosti MUDr. Schneiderové: pokud nejste registrování u jiného obvodního lékaře, tak vaše zdarvotní…

více informací
Starší

Motocyklové závody - uzavírka silnice od 5.5. do 6.5.2018

1.Uzavřený úsek: III/42826 ( až po napojení na silnici I/55 ) ve Starém Měste, ul.

Velehradská a III/42824, ul. Huštěnovská

Důvod uzavírky: XVI. ročník motocyklových závodů „Slovácký okruh“.

pro nákladní dopravu a dálkové autobusové spoje obousměrně : ve Starém Městě po

silnici I/55 do Uh. Hradiště, dále po silnici II/497 do Bílovic, po silnici III/49724 do Topolné

a Napajedel a po silnici I/55 zpět do St. Města

pro osobní dopravu do 6 t a linkové autobusy obousměrně : po silnici I/55 ve St. Městě,

dále po účelové komunikaci u areálu Slezanu ve St. Městě s napojením na silnici III/42826

Zastávky linkové dopravy: dopravní obslužnost bude zajištěna autobusovými linkami ve

stejném rozsahu s vedením po objízdné trase

Autobusové zastávky: Staré Město, náměstí Velké Moravy, Staré Město, Tovární, Staré

Město, nadjezd Tovární, Staré Město, Velehradská, Staré Město, nadjezd Velehradská,

Staré Město, Huštěnovská nebudou obslouženy. Autobusy zajišťující spoje linek 800050,

800060 budou vedeny v úseku St. Město, nadjezd-St. Město, žel stanice obousměrně po

objízdné trase pro linkové autobusy po účelové komunikaci od nadjezdu k areálu Slezan ve

St. Městě k silnici III/42826 a dále po stávajících komunikacích. Autobusy linky č. 800080

pojedou v úseku Huštěnovice – St. Město – hřbitov obousměrně z Huštěnovic přes

Traplice a Jalubí do St. Města k nadjezdu a dále po účelové komunikaci ( viz výše ),

autobusy linky č. 805001 budou vedeny přes St. Město po silnici I/50.

Autobusy zajišťující spoje linky 800080 pojedou v úseku Huštěnovice — St.Město,hřbitov

obousměrně z Huštěnovic přes Traplice a Jalubí do St. Města k nadjezdu a dále po stejné

trase jako linky 800050 a 800060. Po dobu uzavírky nebude obsloužena zastávka Staré

Město, nám.Velké Moravy a Staré Město Huštěnovská.

Autobusy zjišťující spoje linky MHD 805001 budou vedeny přes St.Město po silnici č. I/50.

V uvedeném termínu spoje linky 820004 ,820231, 820235 pojedou po objízdné trase

( obousměrně ) ve Starém Městě po silnici I/55 , po silnici II/497 do Bílovic , dále po silnici

III/49724 do Topolné a Napajedel.

Po celou dobu uzavírky nebudou obslouženy zastávky : Staré Město, hřbitov, Huštěnovice,

Babice, Spytihněv

3. Rozsah uzavírky: úplná krátkodobá

4. Termín uzavírky: 5.5.2018 v době 8.00 hodin - 21.00 hodin

6.5.2018 v době 8.00 hodin – 20.00 hodin

Napište nám

Napište nám

Odběr novinek