Charita Uherské Hradiště

14. 2. 2019

Terénní odlehčovací služba sv. Hedviky

Charita Uherské Hradiště by Vás ráda informovala o vzniku nové sociální služby, která zajišťuje pomoc v péči všem občanům, kteří v domácím prostředí pečují své blízké a v této péči potřebují zastoupit nebo si od péče odpočinout.

Tuto péči zajištují kvalifikovaní pracovníci Terénní odlehčovací služby sv. Hedviky zřízené Charitou Uherské Hradiště.  Bližší informace o možnostech a rozsahu péče Vám sdělí vedoucí nebo sociální pracovník na tel. číslech 723 702 153 nebo 731 680 347 nebo webových stránkách Charity Uherské Hradiště.