Košt slivovice

16. 3. 2022

V sobotu 2. dubna od 17 hod.

Sběr vzorků – POZOR změna proti předchozímu ročníku:

Sběr vzorků bude probíhat pouze na hasičské zbrojnici ve středu 23. a v pátek 25. března vždy od 17 do 19 hod.

Letos nebudeme roznášet lahve ani sbírat vzorky chozením po dědině.

Případně je možné vzorky odevzdat členům našeho sboru.

Vzorek (o objemu min. 0,3 l) můžete dodat v jakékoliv nádobě, my jej přelejeme do degustačního skla.

Košt pro veřejnost - v sobotu 2. dubna od 17 hod,