Obec Sušice oznamuje

21. 1. 2019

Povolenka pro průjezd "Struhou"

Obec Sušice s platností od 1. března 2019 ruší veškeré povolenky pro průjezd Struhou, které byly vydané do 31.12.2018. Povolenky budou vydávány na registrační značku vozidla pouze občanům, kteří bydlí v Sušicích. Ve výjimečných případech budou povolenky vydávány i občanům, kteří nebydlí v Sušicích. O udělení výjimky bude rozhodovat starostka obce. Výměna povolenek pro občany Sušic bude probíhat během měsíce února 2019.