Obec Sušice pořádá zájezd na Svatý Kopeček

9. 6. 2022

21.6.2022

Přihlásit se můžete u paní Věry Šilcové, tel. 776333961 nebo na obecním úřadě v Sušicích, tel. 777886442. Cena zájezdu je 200,-- Kč.