Odečty vodoměrů

24. 4. 2020

od 1.5. do 15.5.2020 zaslat stav vodoměru na email vodne@vodovodbabicko.cz

Vedoucí VODOVODU BABICKO oznamuje: vzhledem k současné situaci nebudou v květnu 2020 probíhat řádné odečty vodoměrů pracovníky firmy. V této souvislosti Vás žádáme o nahlášení vodoměru na email vodne@vodovodbabicko.cz s uvedením:

1. vlastník domu
2. adresy odběrného místa
3. čísla vodoměru
4. stavu vodoměru

Tyto informace zasílejte v době od 1. do 15. května 2020

Případně je také možné se všemi uvedenými údaji nahlásit stav vodoměru SMS zprávou na tel. č. 731 522 078. Nebude-li v uvedeném období stav vododměru nahlášen, bude odečet za uvedené období stanoven průměrem.