Poplatek za provoz hřbitova

15. 4. 2020

Možnost placení převodem z účtu

Obec Jalubí oznamuje, že je možnost zaslat platbu za provoz hřbitova na účet obce.

Číslo účtu 4124721/0100, částka 130 Kč, variabilní symbol 3632 a číslo domu. (příklad: číslo domu 111 - variabilní symbol 3632111).