Poplatky na rok 2019

Poplatky se budou vybírat od 25.2.2019 na obecním úřadě. Můžete je zaplatit i na účet číslo: 2100184264/2010. Do VS uveďte číslo popisné a do zprávy pro příjemce Vaše příjmení.

Popelnice                 530,-- Kč/osoba
Stočné                      600,--Kč/osoba
Pes                            100,--Kč/rok
Kabel. televize       1440,-- Kč/rok

Splatnost I. pololetí je do 30.4.2019 a splatnost II. pololetí je do 31.10.2019