Poplatky za provoz hřbitova

8. 7. 2019

Čtvrtek 18. července 2019

Obec Jalubí oznamuje, že poplatky za provoz hřbitova se budou vybírat ve čtvrtek 18.7.2019 od 14.00 do 16.00 hodin.

Poplatek za provoz hřbitova činí 130 Kč. Komu vychází desetiletý pronájem hrobového místa, bude o této skutečnosti vyrozuměn předem dopisem.


Možnost zaslání poplatků na účet obce Jalubí:

č.ú. 4124721/0100

var. symbol: 3632+číslo domu (př.: čp. 135 = var. symbol 3632135).