Poplatky za provoz hřbitova

29. 4. 2021

do 31.5.2021

Poplatky za provoz hřbitova za rok 2021

Obec Jalubí oznamuje, že je možnost zaslat platbu za provoz hřbitova na účet obce.

Číslo účtu 4124721/0100, částka 130 Kč, variabilní symbol 3632 a číslo domu. (příklad: číslo domu 111 - variabilní symbol 3632111).

V hotovosti můžete zaplatit na OÚ v Jalubí ve dnech PO, ST od 8.00 do 17.00 hodin.