Poplatky za provoz hřbitova

9. 3. 2022

Obec Jalubí vybírá poplatky za provoz hřbitova vždy v pondělí nebo ve středu od 8.00 do 17.00 hodin nebo bezhotovostně na účet 4124721/0100, VS 3632+číslo domu. Poplatek činí 130,-- Kč.