Projekt "Zvýšení akceschopnosti jednotky obce Traplice"

10. 6. 2022

Obec Traplice získala finanční dotaci na vybavení jednotky požární ochrany - terénní čtyřkolka a automatizovaný externí defibrilátor.