Rekonstrukce hřbitova

8. 7. 2021

Žádáme všechny majitele hrobů o odstranění stávajících dlažeb, jež jsou v jejich majetku.

Obecní úřad Jalubí oznamuje, že v pondělí 12.7.2021 budou zahájeny stavební práce na rekonstrukci hřbitova. Jedná se o hřbitovní část vlevo nahoře, takzvaně na traplické straně.

Žádáme všechny majitele hrobů o odstranění stávajících dlažeb, jež jsou v jejich majetku. Pokud tak neučiní, zhotovitel provede odstranění v rámci stavby.

Dále prosíme občany o zvýšenou opatrnost v místě stavebních prací.