Rekonstrukce sportovního areálu ZŠ

30.8.2019

Obec Traplice obdržela dotaci na akci „Rekonstrukce sportovního areálu ZŠ Traplice“ z programu „Podpora rozvoje regionů 2019+“ Ministerstva pro místní rozvoj ve výši 70% z celkových nákladů, tj. výše dotace činí 4.907.761,- Kč a celkové náklady akce jsou 7.244.883,- Kč.