Smuteční oznámení

20. 7. 2023

Nová rubrika v menu OBECNÍ ÚŘAD

V menu OBECNÍ ÚŘAD byla vytvořena nová položka Smuteční oznámení.
Na tomto místě budou zveřejňována oznámení o úmrtí našich spoluobčanů.