Štěpánské koledování 2018

Datum konání: 26. 12. 2018

Obec Traplice Vás srdečně zve na tradiční Štěpánské koledování.

Středa 26. prosince 2018 od 17 hodin

S pásmem vánočních koled vystoupí
děvčice z Traplic v doprovodu CM Oskoruša
a mužský sbor z Kudlovic.

Občerstvení zajištěno.