Svoz odpadu

30.12.2019

Svoz odpadu 1. 1. 2020 se neuskuteční. Svoz se od středy posouvá o jeden den, tedy až do soboty.