Tříkrálová sbírka

4. 1. 2021

Můžete přispět online převodem na účet nebo osobně

Oznamujeme občanům, že můžou přispět na Tříkrálovou sbírku online nebo osobně u paní Zimčíkové ve stánku, v kapli nebo na obecním úřadě do 24. ledna.