Tříkrálová sbírka

25. 1. 2021

V obci se vybralo celkem 19 265,-- Kč


Občané Traplic přispěli na Tříkrálovou sbírku částkou 19 265,-- Kč. Všem děkujeme.