Zdravotní karty

27. 7. 2018

Vážení spoluobčané, v souvislosti s ukončení činnosti MUDr. Schneiderové: pokud nejste registrování u jiného obvodního lékaře, tak vaše zdarvotní karty jsou nyní uloženy na Krajském úřadě ve Zlíně, budova č. 21. Kontaktní osoba – Ing. Alena Kolářová, telefonní číslo 577 043 813. Email: alena.kolarova@kr-zlinsky.cz