Zdravotní středisko Traplice

21. 4. 2023

MUDr. Mesároš nebude od 25.4. do 27.4. 2023 ordinovat, sestra bude v ordinaci přítomna.