Římskokatolická farnost

Římskokatolická farnost Jalubí je instituce duchovní správy poskytované římskokatolickou církví. Uplatňuje se na území obcí Jalubí, Traplice a Sušice. Uvedená farnost má vlastní právní subjektivitu. Je včleněna do děkanátu Uherské Hradiště a podřízena diecézní správě Olomouckého arcibiskupství. Statutárním zástupcem farnosti je farář. Administrativní službu vykonává na farním úřadě. V pastoraci a administrativě je mu nápomocná pastorační a ekonomická rada – orgány částečně volené a částečně jmenované z řad místních farníků podle příslušných stanov. 
Farnost nabízí prostor pro rozvoj společenství těch, kdo jsou pokřtěni římskokatolickým obřadem a trvale pobývají na jejim území. Farní společenství může každého svého člena významně povzbuzovat  v naplňování a prožívání hodnot křesťanského životního stylu.

Farnost má v péči farní kostel Narození sv. Jana Křtitele v Jalubí a dvě kaple: Panny Marie Růžencové v Traplicích a Navštívení Panny Marie v Sušicích.

Více na informací získáte na internetových stránkách farnosti.