Vítejte v obci

Traplice

Nejnovější aktuality

Krizový štáb obce s rozšířenou působností Uherské Hradiště eviduje žádost Uherskohradišťské nemocnice o dobrovolníky, kteří by v současné situaci pomohli řešit její stávající personální situaci. Rozhodli jsme se oslovit každého starostu města či obce ve správním obvodu ORP Uherské Hradiště a tlumočit tuto žádost Uherskohradišťské nemocnice. Nemocnice by přivítala DOBROVOLNÍKY z řad občanů:

  • kteří z důvodu vládních krizových opatření nechodí do práce u svého zaměstnavatele nebo mají z jiných důvodů možnost a jsou OCHOTNÍ DLOHODOBĚ pomoci;
  • jedná se o sanitářské práce a všeobecnou péči o pacienty (podle aktuální potřeby a po zaškolení);
  • časově zní žádost minimálně na dobu 14 dnů, nejlépe 1 měsíc;
  • mohou to být muži i ženy; s ohledem na předpokládaný druh práce spíše muži;
  • z pracovně právního hlediska by se jednalo uzavření dohody o pracovní činnosti.

Pokud by se mezi občany vašeho města či obce takoví dobrovolníci našli, žádám vás, abyste s jejich souhlasem zaslal/a jméno, příjmení a telefonický kontakt (nejlépe číslo mobilního telefonu) Krizovému štábu ORP Uherské Hradiště. Konkrétně je pověřena vedením této evidence Ing. Iva Mošťková, e-mail: iva.mostkova@mesto-uh.cz 

Databáze těchto dobrovolníků bude předána pověřenému zástupci Uherskohradišťské nemocnice a to teprve na jejich žádost.


Děkuji za spolupráci


Ing. Lumír Lacka

Referent
Útvar kanceláře starosty

kancelář: 226, Protzkarova 33
T  +420 572 525 125
M  +420 724 191 861
E  lumir.lacka@mesto-uh.cz

Městský úřad Uherské Hradiště
Masarykovo nám. 19
686 01 Uherské Hradiště
www.mesto-uh.cz

Úřední deska