Úřední deska

Hledání v úřední desce

Rozpočty
Ovsíková Petra
21.05.2024 - 12.06.2024
Mikroregion Staroměstsko - Návrh závěrečného účtu za rok 2023 a Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
Oznámení
Ovsíková Petra
21.05.2024 - 08.06.2024
Oznámení o době a místě konání voleb do Evropského parlamentu 2024
Vyhláška
Ovsíková Petra
29.04.2024 - 03.06.2024
Veřejná vyhláška - daň z nemovitých věcí
Oznámení
Ovsíková Petra
26.04.2024 - 06.05.2024
Rozhodnutí uzavírka Motoclub Staré Město - závody motorek
Oznámení
Ovsíková Petra
22.04.2024 - 08.06.2024
Volby do Evropského parlamentu - počet členů volební komise, počet a sídlo volebních okrsků, jmenování zapisovatele
Oznámení
Ovsíková Petra
18.04.2024 - 09.06.2024
Změna trvalého pobytu a volby do Evropského parlamentu 2024
Vyhláška
Ovsíková Petra
12.04.2024 - 16.05.2024
Veřejná vyhláška - Daň z nemovitých věcí hrazená prostřednictvím SIPO
Vyhláška
Ovsíková Petra
11.04.2024 - 29.04.2024
Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - Motocyklové závody Staré Město
Vyhláška
Ovsíková Petra
09.04.2024 - 24.04.2024
Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Motocyklové závody
Oznámení
Ovsíková Petra
08.04.2024 - 08.06.2024
Stanovení minimálního počtu členů okrskové komise
Usnesení zastupitelstva
Ovsíková Petra
19.03.2024 - 31.12.2024
Usnesení zastupitelstva 1/2024
Oznámení
Ovsíková Petra
06.03.2024 - 22.03.2024
Oznámení o zahájení řízení o komplexních pozemkových úpravách v KÚ Traplice
Oznámení
Ovsíková Petra
01.03.2024 - 12.03.2024
Informace o veřejném zasedání ZO Traplice
Oznámení
Ovsíková Petra
28.02.2024 - 31.12.2024
Porovnání ceny vodného a stočného za rok 2023
Oznámení
Ovsíková Petra
19.02.2024 - 28.02.2025
Porovnání všech položek výpočtu cen pro vodné a stočné 2023
Veřejnoprávní smlouvy
Pavolová Iveta
12.02.2024 - 28.02.2027
Veřejnoprávní smlouva s TJ Traplice
Vyhláška
Pavolová Iveta
26.01.2024 - 20.03.2024
Dražební vyhláška
Oznámení
Pavolová Iveta
15.01.2024 - 10.03.2024
Konkurzní řízení na vedoucí pracovní místo ředitele/ředitelky ZŠ a MŠ Traplice
Rozpočty
Ovsíková Petra
08.01.2024 - 31.01.2025
Schválený rozpočet na rok 2024 - obec Traplice
Rozpočtová opatření
Ovsíková Petra
05.01.2024 - 31.01.2024
Rozpočtové opatření 4/2023 - Obec Traplice