2019: ZLK RP12-19 Dotace obcím pro jednotky sborů dobrovolných hasičů

Obec Traplice získala v roce 2019 neinvestiční dotaci z Fondu Zlínského kraje ve výši 96 000 Kč.

Poskytovatel dotace: Zlínský kraj, IČ: 70891320.

Příjemce dotace: Obec Traplice, IČ: 00291439.

Smlouva č. D/0040/2019/KH.

Dotace byla poskytnuta v rámci programu RP12-19 (Dotace obcím pro jednotky sborů dobrovolných hasičů Zlínského kraje). Registrační číslo žádosti: RP12-19/025.

Dotace byla použita na nákup:

  • Zásahového oděvu - 4 ks
  • Zásahových přileb pro hašení ve stavbách - 4 ks
  • Zásahové obuvi - 4 páry
  • Zásahových rukavic - 4 páry