Zastupitelstvo obce

Zastupitelstvo obce

Ing. Milan Rozum
starosta

Ing. Petr Kuneta
místostarosta

Ing. Jan Dibďák
zastupitel

Ing. Tomáš Pelka
zastupitel

Martin Skopal
zastupitel

Zdeněk Žiška
zastupitel

Bc. Gabriela Fedorová
zastupitelka

Bc. Jiří Čevela
zastupitel

Pavel Chrástek
zastupitel


Ing. Radek Kotyza
zastupitel

Jaroslav Slavík
zastupitel

Alena Vávrová
zastupitelka

Ladislav Blecha
zastupitel


Kontrolní výbor

Ing. Tomáš Pelka
předseda

Alena Vávrová
Pavel Chrástek

Finanční výbor

Ing. Jan Dibďák
předseda

Jaroslav Slavík
Bc. Gabriela Fedorová