Poplatky na rok 2021

Od 1. 1. 2021 je roční výše poplatku následující:

  • Stočné:                     650,-- Kč/osoba
  • Popelnice:                530,-- Kč/osoba
  • Kabelová televize: 1920,-- Kč /rok
  • Poplatek za psa:       100,-- Kč/rok    Poplatky můžete zaplatit v hotovosti na obecním úřadě nebo na účet č. 2100184264/2010. Do VS uveďte číslo popisné a do zprávy pro příjemce Vaše příjmení.


Splatnost I. pololetí je do 30.4.2021 a II. pololetí do 31.10.2021Poplatky za provoz hřbitova za rok 2021

Obec Jalubí oznamuje, že je možnost zaslat platbu za provoz hřbitova na účet obce.

Číslo účtu 4124721/0100, částka 130 Kč, variabilní symbol 3632 a číslo domu. (příklad: číslo domu 111 - variabilní symbol 3632111).