Poplatky na rok 2020

Od 1. 1. 2020 je roční výše poplatku následující:

  • Stočné:                     650,-- Kč/osoba
  • Popelnice:                530,-- Kč/osoba
  • Kabelová televize: 1920,-- Kč /rok
  • Poplatek za psa:       100,-- Kč/rok    Poplatky můžete zaplatit v hotovosti na obecním úřadě nebo na účet č. 2100184264/2010. Do VS uveďte číslo popisné a do zprávy pro příjemce Vaše příjmení.


Splatnost I. pololetí je do 30.4.2020 a II. pololetí do 31.10.2020