Poplatky na rok 2024

Od 1. 1. 2024 je výše poplatků za služby poskytované obcí Traplice následující:

  • Stočné:                     800 Kč /osoba /rok
  • Popelnice:                650 Kč /osoba / rok
  • Kabelová televize:   180 Kč / přípojka / měsíc
  • Poplatek za psa:       100 Kč /rok    


Poplatky můžete zaplatit v hotovosti na obecním úřadě nebo na účet
č. 2100184264/2010. Do variabilního symbolu uveďte číslo popisné vašeho domu a do zprávy pro příjemce vaše příjmení.


Splatnost I. pololetí je do 30.4.2024 a II. pololetí do 31.10.2024


----------------------------------------------------------------------------


Poplatky za provoz hřbitova

Referentka obce Jalubí oznamuje, že je možnost zaslat platbu za provoz hřbitova na účet obce.

V návaznosti na dotazy občanů oznamujeme, že poplatek za provoz hřbitova se vždycky vybírá za předcházející rok.

Je to proto, že na konci roku se sečtou skutečné výdaje a Rada obce rozhodne, kolik bude platit obec a kolik budou doplácet občané.


Číslo účtu 4124721/0100, částka 150 Kč, variabilní symbol 3632 a číslo domu. (příklad: číslo domu 111 - variabilní symbol 3632111).