Poplatky na rok 2022

Od 1. 1. 2022 je roční výše poplatku následující:

  • Stočné:                     700 Kč /osoba
  • Popelnice:                550 Kč /osoba
  • Kabelová televize: 1920 Kč
  • Poplatek za psa:       100 Kč    


Poplatky můžete zaplatit v hotovosti na obecním úřadě nebo na účet č. 2100184264/2010. Do VS uveďte číslo popisné a do zprávy pro příjemce Vaše příjmení.


Splatnost I. pololetí je do 30.4.2022 a II. pololetí do 31.10.2022Poplatky za provoz hřbitova za rok 2022

Obec Jalubí oznamuje, že je možnost zaslat platbu za provoz hřbitova na účet obce.

Číslo účtu 4124721/0100, částka 130 Kč, variabilní symbol 3632 a číslo domu. (příklad: číslo domu 111 - variabilní symbol 3632111).