Poplatky na rok 2019

Poplatky můžete zaplatit v hotovosti na obecním úřadě nebo na účet č. 2100184264/2010. Do VS uveďte číslo popisné a do zprávy pro příjemce Vaše příjmení.

Popelnice              530,--Kč/osoba
Stočné                   600,--Kč/osoba
Pes                         100,--/rok
Kabel. tel.             1440,--/rok

Splatnost I. pololetí je do 30.4.2019 a II. pololetí do 31.10.2019