Archivní mapy

Do mapové aplikace archivní mapy ČUZK byla přidána georeferencovaná mapa Traplic.

Přímý odkaz:
https://archivnimapy.cuzk.cz/uazk/pohledy/archiv.html ...

V mapové aplikaci jde zapnout např. vrstva současného zákresu parcel, na které lze vidět jak se především mimo intravilán stále vychází z původní mapy z roku 1827. Jako podklad lze zapnout i letecké snímky.

Jak se dostat na archivní mapy:

  1. www.cuzk.cz
  2. Geoportál
  3. Archiválie