2020: ZLK RP12-20 Dotace obcím pro jednotky sborů dobrovolných hasičů Zlínského kraje

Obec Traplice získala v roce 2020 neinvestiční dotaci z Fondu Zlínského kraje ve výši 143 000 Kč.

Poskytovatel dotace: Zlínský kraj, IČ: 70891320.

Příjemce dotace: Obec Traplice, IČ: 00291439.

Smlouva č. D/0080/2020/KH.

Dotace byla poskytnuta v rámci programu RP12-20 (Dotace obcím pro jednotky sborů dobrovolných hasičů Zlínského kraje). Registrační číslo žádosti: RP12-20/079.

Dotace byla použita na realizaci projektu "obnova dýchací techniky a zásahových oděvů". Konkrétně byly pořízeny:

  • Izolační dýchací přístroj přetlakový (vč. tlakových lahví) - 4 ks
  • Rezervní tlakové lahve - 2 ks
  • Zásahový oděv - 2 ks