2021: Traplice - doplnění kanalizace

Obec Traplice získala v roce 2021 investiční dotaci z Fondu Zlínského kraje ve výši 1 503 000 Kč.

Poskytovatel dotace: Zlínský kraj, IČ: 70891320.

Příjemce dotace: Obec Traplice, IČ: 00291439.

Smlouva č. D/2153/2021/STR.

Dotace byla poskytnuta v rámci programu RP01-21 (Podpora vodohospodářské infrastruktury). Registrační číslo žádosti: RP01-21DT2/001.