2021: ZLK RP12-21 Dotace obcím pro jednotky sborů dobrovolných hasičů Zlínského kraje

Obec Traplice získala v roce 2021 neinvestiční dotaci z Fondu Zlínského kraje ve výši 112 000 Kč.

Poskytovatel dotace: Zlínský kraj, IČ: 70891320.

Příjemce dotace: Obec Traplice, IČ: 00291439.

Smlouva č. D/0889/2021/KH.

Dotace byla poskytnuta v rámci programu RP12-21 (Dotace obcím pro jednotky sborů dobrovolných hasičů Zlínského kraje). Registrační číslo žádosti: RP12-21/033.

Dotace byla použita na realizaci projektu "Dovybavení a zvýšení akceschopnosti jednotky". Konkrétně bylo pořízeno toto vybavení:

  • Motorové (benzinové) kalové čerpadlo
  • Přenosné plovoucí čerpadlo
  • Náhradní tlakové lahve k přetlakovým IDP (izolačním dýchacím přístrojům) Dräger - 2 kusy
  • Přenosné (ruční) radiostanice (analogovodigitální) - 2 kusy
  • Světlomet akumulátorový (přenosný) se stativem
  • Ruční svítilny s ATEXem (do výbušného prostředí) - 2 kusy