2018: Chodník podél silnice III/42820: Traplice, průjezdní úsek - SO 102 chodník a SO 103 napojení MK