Úřední deska

Hledání v úřední desce

Oznámení
Pavolová Iveta
16.09.2020 - 03.10.2020
Oznámení o době a místě konání voleb do zastupitelstva kraje
Nařízení
Pavolová Iveta
14.09.2020 - 31.12.2020
Mimořádné opatření - KHS Zlínského kraje
Oznámení
Pavolová Iveta
04.09.2020 - 22.09.2000
OOP - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikace
Rozpočtová opatření
Pavolová Iveta
03.09.2020 - 30.03.2021
Rozpočtové opatření 3/2020 - Obec Traplice
Oznámení
Pavolová Iveta
01.09.2020 - 31.12.2020
Aktualizace - neznámí vlastníci pozemků
Nařízení
Pavolová Iveta
18.08.2020 - 31.12.2020
Mimořádné opatření - KHS Zlínského kraje
Záměr
Pavolová Iveta
17.08.2020 - 02.09.2020
Směna - část pozemku parc. č. 841/18, 3105/133, 3128
Záměr
Pavolová Iveta
17.08.2020 - 02.09.2020
Pronájem obecního pozemku - části 3195, 3105/133, 841/18
Záměr
Pavolová Iveta
17.08.2020 - 02.09.2020
Prodej pozemku - část 719/10, 3116/2
Záměr
Pavolová Iveta
17.08.2020 - 03.09.2020
Prodej pozemku 841/7, 841/8 a část pozemku 841/18
Oznámení
Pavolová Iveta
17.08.2020 - 03.10.2020
Informace o počtu a sídle volebních okrsků
Oznámení
Pavolová Iveta
17.08.2020 - 03.10.2020
Jmenování zapisovatele okrskové volební komise
Usnesení zastupitelstva
Pavolová Iveta
14.08.2020 - 31.12.2020
Usnesení zastupitelstva 3/2020
Oznámení
Pavolová Iveta
03.08.2020 - 13.08.2020
Informace o veřejném zasedání ZO Traplice
Oznámení
Pavolová Iveta
03.08.2020 - 03.10.2020
Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise
Vyhláška
Pavolová Iveta
28.07.2020 - 31.12.2022
Ministerstvo zemědělství - opatření obecné povahy
Záměr
Pavolová Iveta
01.07.2020 - 17.07.2020
Pronájem nebytových prostor
Oznámení
Pavolová Iveta
26.06.2020 - 30.06.2021
Schválený závěrečný účet za rok 2019 - Obec Traplice
Oznámení
Pavolová Iveta
22.06.2020 - 23.07.2020
Závěrečný účet 2019 - Mikroregion Staroměstsko
Rozpočtová opatření
Pavolová Iveta
22.06.2020 - 16.12.2020
Rozpočtové opatření 2/2020 - Mikroregion Staroměstsko