Úřední deska

Hledání v úřední desce

Nařízení
Pavolová Iveta
12.03.2020 - 30.04.2020
Usnesení vlády ČR - nouzový stav od 14.00 hodin dne 12.3.2020, COVID-19
Nařízení
Pavolová Iveta
10.03.2020 - 30.04.2020
Ministerstvo zdravotnictví - mimořádné opatření, COVID-19, uzavření škol, pořádání akcí nad 100 lidí, hraniční kontroly
Nařízení
Pavolová Iveta
09.03.2020 - 30.04.2020
Ministerstvo zdravotnictví - mimořádné opatření, COVID-19, návrat občanů ČR z Itálie od 7.3.2020, ochranné prostředky, pořádání akcí
Záměr
Pavolová Iveta
04.03.2020 - 23.03.2020
Pronájem obecního pozemku
Oznámení
Pavolová Iveta
04.03.2020 - 30.04.2020
COVID-19 Informace Krajské hygienické stanice Zlínského kraje, výzva obyvatelům
Oznámení
Pavolová Iveta
02.03.2020 - 30.04.2020
COVID-19 Informace Krajské hygienické stanice Zlínského kraje, epidemiologická situace
Oznámení
Pavolová Iveta
02.03.2020 - 30.09.2020
Aktualizace - neznámí vlastníci pozemků
Usnesení zastupitelstva
Pavolová Iveta
02.03.2020 - 31.12.2020
Usnesení zastupitelstva 1/2020
Oznámení
Pavolová Iveta
27.02.2020 - 28.03.2020
Porovnání všech položek výpočtu cen pro vodné a stočné za rok 2019 - VODOVOD BABICKO
Oznámení
Pavolová Iveta
24.02.2020 - 25.02.2020
Porovnání všech položek výpočtu cen pro vodné a stočné za rok 2019
Veřejnoprávní smlouvy
Pavolová Iveta
24.02.2020 - 24.02.2023
TJ Traplice 2020
Oznámení
Pavolová Iveta
12.02.2020 - 03.03.2020
Informace o veřejném zasedání ZO Traplice
Veřejnoprávní smlouvy
Pavolová Iveta
15.01.2020 - 15.01.2023
Komunitní škola 2020
Oznámení
Pavolová Iveta
06.01.2020 - 07.02.2020
Cena vodného na rok 2020
Rozpočtová opatření
Pavolová Iveta
06.01.2020 - 30.03.2020
Rozpočtové opatření 4/2019 - Obec Traplice
Rozpočty
Pavolová Iveta
06.01.2020 - 31.03.2021
Schválený rozpočet na rok 2020 - Obec Traplice
Vyhláška
Pavolová Iveta
13.12.2019 - 31.12.2019
Obecně závazná vyhláška č. 1/2019 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
Vyhláška
Pavolová Iveta
13.12.2019 - 31.12.2019
Obecně závazná vyhláška č. 2/2019 o místním poplatku ze psů
Vyhláška
Pavolová Iveta
13.12.2019 - 31.12.2019
Obecně závazná vyhláška č. 3/2019 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství
Vyhláška
Pavolová Iveta
11.12.2019 - 31.12.2019
MZČR - Opatření obecné povahy