Úřední deska

Hledání v úřední desce

Nařízení
Pavolová Iveta
23.10.2020 - 31.12.2020
Nařízení KHS Zlínského kraje
Záměr
Pavolová Iveta
19.10.2020 - 05.11.2020
Směna - část pozemku parc. č. 3105/125 a 3105/143
Usnesení zastupitelstva
Pavolová Iveta
16.10.2020 - 01.01.2021
Usnesení zastupitelstva 4/2020
Oznámení
Pavolová Iveta
14.10.2020 - 30.11.2020
Rozhodnutí hejtmana Zlínského kraje - vzdělávací zařízení pro děti od 3 do 10 let
Nařízení
Pavolová Iveta
13.10.2020 - 31.12.2020
Krizové opatření - Usnesení vlády ČR
Nařízení
Pavolová Iveta
09.10.2020 - 31.12.2020
Mimořádné opatření - KHS Zlínského kraje
Nařízení
Pavolová Iveta
09.10.2020 - 31.12.2020
Krizové opatření - Usnesení vlády ČR
Oznámení
Pavolová Iveta
07.10.2020 - 16.10.2020
Informace o veřejném zasedání ZO Traplice
Vyhláška
Pavolová Iveta
22.09.2020 - 26.10.2020
Zpráva o uplatňování územního plánu Traplice 2013 - 2020
Oznámení
Pavolová Iveta
22.09.2020 - 15.10.2020
Rozhodnutí - uzavírka silnice směr Jalubí
Nařízení
Pavolová Iveta
21.09.2020 - 31.12.2020
Mimořádné opatření - KHS Zlínského kraje
Nařízení
Pavolová Iveta
19.09.2020 - 31.12.2020
Mimořádná opatření MZČR od 18.9.2020
Oznámení
Pavolová Iveta
16.09.2020 - 03.10.2020
Oznámení o době a místě konání voleb do zastupitelstva kraje
Nařízení
Pavolová Iveta
14.09.2020 - 31.12.2020
Mimořádné opatření - KHS Zlínského kraje
Oznámení
Pavolová Iveta
04.09.2020 - 22.09.2000
OOP - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikace
Rozpočtová opatření
Pavolová Iveta
03.09.2020 - 30.03.2021
Rozpočtové opatření 3/2020 - Obec Traplice
Oznámení
Pavolová Iveta
01.09.2020 - 31.12.2020
Aktualizace - neznámí vlastníci pozemků
Nařízení
Pavolová Iveta
18.08.2020 - 31.12.2020
Mimořádné opatření - KHS Zlínského kraje
Záměr
Pavolová Iveta
17.08.2020 - 02.09.2020
Směna - část pozemku parc. č. 841/18, 3105/133, 3128
Záměr
Pavolová Iveta
17.08.2020 - 02.09.2020
Pronájem obecního pozemku - části 3195, 3105/133, 841/18